Màscaras y silencios

Reportatge sobre el procés creatiu de l'artista Susana Negri durant l'el·laboració de la seva sèrie "màscaras y silencios"

Restauració d'una imatge

Procés de restauració d'una imatge policromada

Tècniques d'orfebreria

Procés de realització d'un calze i una patena d'argent amb esmalt al foc

back  ahome 6q-copia